FUNDACJA
LICZYDŁO

MOŻESZ NA NAS LICZYĆ

O fundacji   Kontakt

O FUNDACJI LICZYDŁO


Fundacja Liczydło powstała w Kwietniu 2017 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w działalność na rzecz profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej, która ma na celu wspomaganie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez ich reintegrację społeczną i zawodową, finansowaną dzięki prowadzonej działalności gospodarczej i świadczonych w jej ramach usług – księgowych oraz administracyjnych.

Członkowie Grupy Inicjatywnej od kilkunastu lat działają w branży usług księgowo – finansowych, doskonale znają rynek, potrzeby i oczekiwania klientów dzięki czemu zatrudniani pracownicy pod ich nadzorem mogą świadczyć profesjonalne usługi na wysokim poziomie.

Działalność Fundacji
Liczydło

Prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych

Aktywizacja obywatelska, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym

Działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz innych grup marginalizowanych...

Dowiedz się więcej

Konferencje

Organizowanie konferencji, debat, wykładów, wystaw, festiwali

Dowiedz się więcej

Kampanie społeczne

Organizowanie kampanii społecznych i akcji medialnych

Dowiedz się więcej

Warsztaty

Organizowanie treningów, warsztatów, szkoleń, grup wsparcia i innych form wsparcia

Dowiedz się więcej

Szkolenia

Szkolenia i doradztwo dla członków organizacji pozarządowych i osób zajmujących się problematyką równouprawnienia

Dowiedz się więcej

BIURO RACHUNKOWE


Fundacja w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi księgowe dla podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne) i firm z terenów aglomeracji śląskiej.

W odróżnieniu od wielu innych biur, bardzo chętnie podejmujemy się prowadzenia księgowości NGO, a co najważniejsze nasza oferta cenowa jest bardzo konkurencyjna, jest ona efektem wieloletniej współpracy założycieli Fundacji z organizacjami pozarządowymi.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo skorzystać z naszych usług. Traktujemy je jako element misji, chcemy przyczynić się do poprawy podstaw organizacyjnych działania podmiotów ekonomii społecznej.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (patrz zakładka kontakt). W ramach biura zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu prowadzenia:

W ramach prowadzenia Ksiąg Rachunkowych zapewniamy:

 • tworzenie Planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy
 • wspólnie uzgadniamy i doradzamy wariant rachunku zysków i strat w zależności od potrzeb informacyjnych i zarządczych firmy
 • istnieje również możliwość dostosowania planu kont do celów kontrolingowych.
 • analizując działalność firmy proponujemy jak najlepsze warianty rozwiązań, usprawniające procesy informacyjne i decyzyjne
 • tworzenie polityki rachunkowości
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekretacja dokumentów
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności
 • zestawienie obrotów i sald
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych, miesięcznych
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy
W zakres prowadzenia KPiR wchodzi:

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencje podatku VAT
 • ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia
 • rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej:

 • ewidencja działalności gospodarczej;
 • ewidencja w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Urząd Statystyczny;
 • Urząd Skarbowy;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
W ramach prowadzenia ewidencji zapewniamy:

 • ewidencje przychodów zgodnie z przepisami podatkowymi
 • ewidencje podatku VAT
 • ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia
 • rozliczenie właścicieli rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Na Twoje życzenie przygotujemy raporty ułatwiające prowadzenie Twojego przedsiębiorstwa

Przykładowe raporty to:

 • stan i wiekowanie rozrachunków
 • rachunek zysków i strat
 • analiza wyników finansowych w przekroju według miejsc powstawania
 • stan zobowiązań wobec budżetu
 • inne raporty na życzenie
 • arkusze kalkulacyjne związane bądź nie związane z prowadzonymi przez nas księgami
Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa płac i kadr.

Prowadzenie spraw płacowych

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem danych dostarczonych przez KLIENTA
 • sporządzanie list płac oraz zestawień wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych
 • przygotowanie comiesięcznej indywidualnej informacji płacowej dla pracowników
 • przygotowywanie informacji dotyczących przelewów wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • przygotowywanie „pasków wypłat” wynagrodzeń
 • przygotowywanie raportów ZUS RMUA
ZUS

 • wyliczenie wysokości miesięcznych składek ZUS
 • sporządzenie określonych przepisami prawa deklaracji ZUS
 • przesyłanie elektroniczne wyliczonych składek ZUS
 • rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS
Prowadzenie spraw kadrowych

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy - na podstawie uzyskanych od Klienta informacji
 • prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja akt osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie wszystkich spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi pracowników, tj. ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
 • prowadzenie dokumentacji zwolnień od pracy
 • prowadzenie oraz aktualizacja rejestru badań lekarskich oraz szkoleń z BHP
 • przygotowywanie regulaminów wewnętrznych wymaganych przepisami prawa, tj. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, systemy motywacyjne, siatka wynagrodzeń
 • prowadzenie wszystkich zagadnień związanych z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zlecenie, umów o dzieło
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • powadzenie dokumentacji rejestrującej pracowników oraz zleceniobiorców w ZUS
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników
PFRON

 • sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych

oraz na podstawie w/w sporządzania deklaracji podatkowych i ZUS oraz sprawozdań finansowych.

Nasi Partnerzy

USŁUGI BIUROWE

Ofertę kierujemy do organizacji pozarządowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie, kompleksowych usług biurowych i administracyjnych, wsparcia dla firm w zakresie spraw formalnych wobec licznych urzędów i instytucji.

Każdy Klient traktowany jest indywidualnie a świadczone usługi dostosowane do potrzeb oraz wymagań konkretnej firmy.

 • archiwizację dokumentów
 • przygotowanie dokumentów pod rozliczenia projektów
 • wypełnianie tabel do rozliczania projektów
 • odbiór i wysyłka korespondencji
 • skanowanie dokumentów
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej
 • pomoc w wypełnianiu wszelkiego rodzaju druków urzędowych, wniosków o zasiłki oraz dofinansowania
 • fakturowanieZainteresowanych współpracą prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (patrz zakładka kontakt)

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.


Fundacja Liczydło


tel.: 32 607 23 50 (centrala)

e-mail: biuro@liczydlo.org.pl

ul. Staromiejska 6/8
40-013 Katowice

NIP: 9542778002
REGON: 367309167
KRS: 0000678406

Nr rachunku bankowego:
PL 16 1050 1214 1000 0090 8018 4758


Napisz do nasJesteśmy częścią Grupy Union
Wykonanie strony LAIKO.PL